I denne miniserien ønsket jeg å utfordre meg selv og seeren til å tenke nytt på hva det betyr å abstrahere. Jeg ønsket å bruke et relativt enkelt subjekt, i dette tilfelle en klovnefisk. Jeg begynte så å eksperimentere med hvor mye jeg kunne manipulere bildet av klovnefisken og fremdeles vedlikeholde en grad av gjenkjennelighet. Det er en progresjon i bildene, som synes ved at den siste fisken ikke engang har et hode.